• Ochrona nieruchomości City Security

  USŁUGI WYSPECJALIZOWANE

  CITY SECURITY HOLDING


Audyt bezpieczeństwa


 

Głównym, celem audytu jest zapoznanie się z aktualnym stanem bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektu, aby na podstawie zebranych informacji opracować zestaw rekomendacji, zmierzających do jego poprawy tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia lub całkowitego wyeliminowania różnego rodzaju zagrożeń.
Jest to pierwszy etap zbudowania systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Identyfikuje on zarówno czynniki, jakie znajdują się w otoczeniu organizacji, które mają znaczenie dla ochrony informacji, zasobów rzeczowych, personelu, procesów, jak również bada wnętrze firmy, czyli zewnętrzny system organizacyjny, dzięki czemu może zidentyfikować wszystkie rozwiązania organizacyjne, które w swym działaniu mają zadania ochronne.
Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pozwala na zorganizowanie kompleksowego programu zarządzania bezpieczeństwem i strategii działania firmy w tym obszarze.


Etapy realizacji i oceny stanu bezpieczeństwa

I Etap - Identyfikacja i wartościowanie zasobów organizacji. 

 • Już na tym etapie staramy się wyszukać elementy naj­bardziej istotne dla istnienia i funkcjonowania organizacji. Obecnie coraz bardziej pożądanym jest zarządzanie ciągłością działania (BCM). Wskazanie zasobów niezbędnych do funkcjonowania realizacji procesów podstawo­wych służy do opracowania i wdrożenia planów ciągłości.

II Etap - Identyfikacja zagrożeń. 

 • Prowadzona w oparciu o podstawowy katalog zagrożeń, stosowany przez City Security. Na tym etapie oceniane są zagrożenia dla zasobów, uznanych w trakcie I etapu za wartościowe, niezbędnych do realizacji zadań podstawowych organizacji lub wymagających specjalnych zasad ochrony wynikających z przepisów prawa. Identyfikacja i ocena zabezpieczeń funkcjonujących w firmie. Na tym etapie identyfikujemy wszystkie zabezpieczenia, jakie występują w organizacji i mają wpływ na jej bezpieczeństwo. Często niektóre działania nawet nieświadomie, spełniają funkcje ochronne. 

III Etap - Identyfikacja i ocena zabezpieczeń funkcjonujących w organizacji. 

 • Na tym etapie identyfikujemy wszystkie zabezpieczenia, jakie występują w organizacji i mają wpływ na jej bezpieczeństwo. Często niektóre działania nawet nieświadomie, spełniają funkcje ochronne. 

Nasz ekspert


 

Maciej Budniak
maciej.budniak@citysecurity.pl

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego. Karierę zaczynał w największej korporacji z branży security w kraju. Menedżer specjalizujący się w projektowaniu i budowaniu zintegrowanych systemów zabezpieczeń i audytach bezpieczeństwa obiektów o szczególnej specyfice wpisanej w infrastrukturę miejską. Człowiek cechujący się pragmatyzmem i skupieniem na efekcie. Dzięki zdobytej wiedzy i szczegółowym analizom Klienci zawsze otrzymują w pełni opracowany faktyczny stan bezpieczeństwa obiektu audytowanego oraz rekomendacje poparte dokumentacją i rozwiązaniom zapewniającym minimalizację ryzyka, co przekłada się na wyraźny wzrost stanu bezpieczeństwa i optymalizację kosztów ponoszonych przez Klienta. W grupie spółek City Security zarządza pionem audytów i standaryzacją procesów (wzorowaną na standardach brytyjskich) klientów strategicznych.

Od 15 lat w branży bezpieczeństwa.

 • Kurs w British Standard Institution – Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą ISO3100,
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych,
 • Certyfikowany audytor bezpieczeństwa,
 • Menedżer odpowiedzialny za fuzję spółek (M2.C i City Security),
 • Założyciel CMW CS (Centrum Monitoringu Wizyjnego City Security),
 • Członek Zarządu grupy spółek City Security,
 • Dyrektor ds. Klientów Kluczowych,
 • Opracowanie dokumentacji audytu bezpieczeństwa,
 • Projektowanie i budowanie systemów bezpieczeństwa,
 • Osoba odpowiedzialna za obsługę kontraktów kluczowych w grupie Spółek City Security.

Detektywistyka


 

Każda podejmowana przez nas sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Wykazujemy się profesjonalizmem oraz rzetelnością podczas wykonywanego zadania, którego rozwiązanie jest naszym nadrzędnym celem. W naszym zakresie znajdują się:

 • usługi doradcze,
 • usługi detektywistyczne,
 • informatyka śledcza.

Zlecenia, które przyjmujemy dotyczą osób indywidualnych, firm oraz instytucji użyteczności publicznej.

Sprawy pochodzą ze stosunków prawnych osób fizycznych, jak i gospodarczych, które wymagają gromadzenia informacji o osobach, firmach, w sprawach cywilnych oraz cywilno-prawnych. Dotyczy to sprawdzania wiarygodności danych dotyczących szkód, firm prowadzących działalność gospodarczą oraz osób. Wiąże się to ze zbieraniem informacji, ich kalkulacji, zestawienia oraz udokumentowania w sprawach kryminalnych, skarbowych, a także naruszających przepisy prawa karnego.

Nasz ekspert


 

Andrzej Mroczek
andrzej.mroczek@citysecurity.pl

Ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznania i zwalczania tych zjawisk, edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
Były funkcjonariusz operacyjny Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i Analityków Informacji oraz koordynator do spraw analiz zamachów bombowych oraz szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Detektyw Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem.
Ukończył szereg specjalistycznych kursów i posiada certyfikaty min.: Identyfikacji Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych ATF (Bureau of Alcohol,Tobacco and Firearms Departamentu Skarbu USA), ZD11 niemieckiego BKA, Terroryzmu i Proliferacji Broni Masowego Rażenia Departamentu Obrony USA, polskiego śledztwa powybuchowego oraz neutralizacji urządzeń wybuchowych pozyskanych drogą operacyjną.
Wykładowca m.in. na studiach Kryminologii w Collegium Civitas oraz podyplomowych z zakresu Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych, Studium Podyplomowego Psychologii Śledczej w Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor wielu publikacji prasowych i naukowych m.in. współautor książki Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków (Warszawa 2013).