• Ochrona nieruchomości City Security

    SUFO

    CITY SECURITY HOLDING


SUFO


 

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) to zewnętrzne firmy ochroniarskie, funkcjonujące jako wewnętrzne służby ochrony. Tworzone są na podstawie Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z 1997 roku, a nadzór nad ich działalnością sprawuje Komendant Główny Policji. Najważniejszym zadaniem SUFO jest zapewnieni bezpieczeństwa, w szczególności zaś ochrona obiektów wojskowych, a także konwojowanie osób, ładunku oraz sprzętu wojskowego.

Jednostki SUFO powstają jako prywatne firmy, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług bezpieczeństwa, a także posiadają pozwolenie na broń na okaziciela. Do obowiązków SUFO należy również współpraca z policją, strażą pożarną, służbami ochrony cywilnej oraz strażami miejskimi w zakresie świadczenia usług bezpieczeństwa.


 

 

City Security Holding Warszawa

ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Kontakt