• ochrona fizyczna obiektów przemysłowych

  PRZEMYSŁ
  I PRODUKCJA

  CITY SECURITY


Przemysł i produkcja


 

Dzięki wypracowanym schematom działania skutecznie chronimy fabryki, montownie i inne obiekty szczególnego znaczenia. Nasi pracownicy ochrony fizycznej przy wsparciu urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz monitoringu zapewniają bezpieczeństwo i pomoc w ewentualnych zagrożeniach, opierając się ściśle o ustalone w planie ochrony procedury.


 


Pracownik


  City Security Warszawa

  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  Budynek Intraco

  Kontakt