• SECAPSystem wsparcia bezpieczeństwa i komunikacji

  SECAP
  System wsparcia bezpieczeństwa i komunikacji

  CITY SECURITY

  Zaloguj się

logo Secap

Metodologia wsparcia bezpieczeństwa oraz komunikacji oparta jest na wielowymiarowych analizach, bazujących na danych z SECAP.

System zarządzania bezpieczeństwem SECAP jest to system, który umożliwia Klientowi łatwy dostęp do informacji o obiekcie oraz bieżącą identyfikację występujących incydentów i zdarzeń. Pozwala na monitorowanie i nadzorowanie pracy osób związanych z bezpieczeństwem, zapewnienie komunikacji pomiędzy pracownikami pracującymi w różnych miejscach i monitorowanie bezpieczeństwa pracowników. Co więcej, system ten znacząco usprawnia komunikację pomiędzy stronami współpracującymi w zakresie obsługi bezpieczeństwa oraz obsługi technicznej. Dzięki systemowi SECAP możliwe jest również bieżące monitorowanie opinii i potrzeb najemców w zakresie bezpieczeństwa, a także śledzenie historii zdarzeń (listy wszystkich zgłoszeń i alarmów) i weryfikacja danych uzyskanych w toku analizy informacji z systemu oraz od pracowników i zarządców. Klient ma także wgląd do biblioteki procedur bezpieczeństwa.

Propozycje rozwiązań

Gotowe propozycje rozwiązań na podstawie przeanalizowanych danych, dostarczane dla osób zarządzających w celu podjęcia decyzji.

Analizy zdarzeń

Stanowią efektywną weryfikację prowadzonych działań, dzięki nim widać efekty w postaci zmniejszenia ilości kradzieży lub uszkodzeń (nie są deklaratywne). Prowadzenie dodatkowej analizy zdarzeń związanych np. z dostawami, daje pełniejszy obraz działania sklepów.

Analizy porównawcze

Mają na celu porównanie zebranych danych, znalezienie anomalii, identyfikację kwestii związanych z bezpieczeństwem lub komunikacja.

Analizy wyników kontroli

Kontrole mają na celu weryfikację wyników samooceny, stanowią podstawowe działanie sprawdzające pracowników (stanowią element deklaratywny).

Analizy samooceny

Deklaratywne określenie poziomu bezpieczeństwa w salonach stanowi podstawę do dalszych analiz, jej wyniki świadczą o świadomości bezpieczeństwa personelu.

Częstotliwość i rzetelność wprowadzanych danych

Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości danych jest niezbędne do prowadzenia całościowych badań i zwiększenia bezpieczeństwa.

Metodologia wsparcia bezpieczeństwa


 

Metodologia wsparcia bezpieczeństwa oraz komunikacji oparta jest na wielowymiarowych analizach, bazujących na danych z SECAP.

Interfejs SECAP


 

System zarządzania bezpieczeństwem SECAP

System umożliwia Klientowi łatwy dostęp do informacji o obiekcie oraz bieżącą identykację występujących incydentów i zdarzeń, monitorowanie i nadzorowanie pracy osób związanych z bezpieczeństwem, zapewnienie komunikacji pomiędzy pracownikami pracującymi w różnych miejscach, monitorowanie bezpieczeństwa pracowników (lokalizacja, przycisk bezpieczeństwa), usprawnienie komunikacji pomiędzy stronami współpracującymi w zakresie obsługi bezpieczeństwa oraz obsługi technicznej, bieżące monitorowanie opinii i potrzeb najemców w zakresie bezpieczeństwa, a także historię zdarzeń (Lista wszystkich zgłoszeń i alarmów) i werykację danych na podstawie analizy informacji z systemu oraz od pracowników i zarządców. Klient ma także wgląd do biblioteki procedur bezpieczeństwa.

City Security

Harmonogram


 

ZALETY TWARDE

 • SEGREGOWANIE INFORMACJI
 • GRAFIK SCALONY Z HARMONOGRAMEM
 • KALENDARZ PRACY OCHRONY
 • SYSTEM RESPONSYWNY
 • Dopasowanie ekranu do urządzeń mobilnych

ZALETY MIĘKKIE 

 • DOSTĘP 24 H
 • INTUICYJNY INTERFEJS
 • PRACA W CZASIE RZECZYWISTYM
 • ZARZĄDZANIE ZDALNE

Funkcjonalności SECAP


 

KOMUNIKATOR

Prosty w obsłudze formularz, pozwalający jednoznacznie określić rodzaj i priorytet zgłoszenia. Zapewnia podział na kategorie i automatyczną dystrybucję do odpowiednich pracowników.

 • Każdej ze spraw można nadać priorytet, kategorię i status (nowy, podjęty, zakończony). Kategorie ułatwiają zarządzanie bazą zgłoszeń, np. incydenty, kradzieże.
 • Dzięki komentarzom użytkownicy mogą wymieniać uwagi na temat konkretnej sprawy. Wszystkie informacje są dopisywane do zgłoszenia wraz ze znacznikami czasu.
 • Powiadomienia o zgłoszeniach i komentarzach e-mailem zapewniają błyskawiczny obieg informacji oraz kontakt również poza obiektem.
 • Powiadomienia o alarmach na e-mail lub SMS pozwalają na szybkie reagowanie w nieprzewidzianych sytuacjach – np. ewakuacji.
 • Całodobowy kontakt, informacje w czasie rzeczywistym, możliwa szybka reakcja w razie nieprzewidzianych sytuacji, jak również pewna komunikacja pozwala na lepsze zarządzanie obiegiem informacji w przypadku wielu rozproszonych obiektów.

 


 

LISTY KONTROLNE

Czytelne listy kontrolne dotyczące standardów bezpieczeństwa zapewniają bieżące informacje dotyczące przestrzegania przyjętych standardów.

 • Powiązanie danych z list kontrolnych i zgłoszeń (Komunikator) – zapewnia wielopoziomowe zarządzanie informacjami (deklaratywne) oraz w oparciu o zdarzenia, co pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Za pomocą aplikacji Secap jest zapewniony dostęp do podsumowania i statystyk list kontrolnych wypełnianych przez personel ochrony
 • Umożliwia to bieżące monitorowanie bezpieczeństwa obiektu/sklepu w czasie rzeczywistym
 • Listy kontrolne zapewniają bieżące informacje dotyczące przestrzegania przyjętych standardów.
 • Narzędzie do oceny systemu bezpieczeństwa i efektów osiągniętych w tym zakresie

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt