• City Security polska agencja ochrony

  O FIRMIE

  CITY SECURITY

Misja i wizja


 

Misją firmy City Security jest zapewnienie naszym klientom maksymalnego bezpieczeństwa. Poprzez nieustanny rozwój i dbałość o wysoki standard usług dążymy do zminimalizowania ryzyka napadów oraz aktów terrorystycznych.

Na drodze rozwoju naszej firmy konsekwentnie realizujemy założone cele:

 • Osiągnięcie pozycji lidera w sektorze bezpieczeństwa na rynku europejskim,

 • Konkurencyjność, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i specjalnych życzeń Klientów,
 • Rozsądne rozporządzanie budżetem Klienta, dzięki stałej redukcji kosztów administracyjnych i logistycznych,
 • Oferowanie usług najwyższej jakości, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii wdrażaniu wysokich standardów pracy i wprowadzaniu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.

Strategia


 

W City Security najważniejszy jest Klient. Dążąc do tworzenia skutecznych systemów bezpieczeństwa i stałego podnoszenia jakości oferowanych usług, opracowaliśmy strategię działań mającą na celu podniesienie efektywności naszych usług. W tym celu zapewniamy:

 • Harmonogram wdrożenia kontraktu;
 • Umundurowanie i wyposażenie pracowników ochrony;
 • Audyt bezpieczeństwa;
 • Szkolenia z zakresu:
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • pierwsza pomoc,
  • zagrożenia terrorystyczne,
  • ustawa o ochronie osób i mienia,
  • inne.
 • System raportowy;
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI);
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa;
 • wprowadzanie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.
 • System raportowy SECAP

Standardy City Security


 

 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności kontraktowo - deliktowej do 11 milionów PLN,
 • Wszystkim pracownikom zapewniamy ubezpieczenie OC oraz NNW,
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ochrony,
 • Posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2370H,
 • Wdrożyliśmy Europejski Standard Bezpieszeństwa obsługi i nadzoru obiektów,
 • Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 oraz certyfikat AQAP 2110:2009,
 • Współpracujemy z Komendą Stołeczną Policji przy realizacji specjalnych zadań służbowych.
City security agencja ochrony osób i mienia zasięg

Historia powstania City Security


 

Firma City Security powstała w 2001 roku, jest dziełem Marcina Sejdaka i Beniamina Krasickiego - dwóch wybitnych i doświadczonych w branży ochrony usług i mienia, jaki i ratownictwa medycznego; biznesmenów, zdobywających wiedzę w Polsce, Skandynawii, Azji oraz Europie Zachodniej.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzili nową jakość na polski rynek ochrony. Oferując klientom usługi, oparli się na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w polskich i zagranicznych firmach działających na polskim rynku ochrony, a do tego - dostosowali je do rodzimej specyfiki - zarówno gospodarczej, jak i tej, która wynika z najczęstszych upodobań klientów. Od niemal samego początku proponowali usługi niestandardowe, uwzględniające indywidualne wymagania i życzenia zleceniodawców. To dzięki temu niemal wszyscy pracownicy pilnujący obiektów handlowych potrafią udzielić pierwszej pomocy, a wielu wzbogaca swą pracę elementami typu "konsjerż" (np. szczegółowa znajomość towarów w danym sklepie lub usług znajdujących się w danym centrum handlowym). Dziś klienci City Security mogą korzystać z różnych rodzajów usług związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa, od ochrony fizycznej, aż po usługi detektywistyczne czy wyspecjalizowane stosowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających podsłuchiwanie.

WŁADZE FIRMY

ZARZĄD CITY SECURITY

Beniamin Krasicki – prezes City Security, członek zarządu Polskiej Izby Ochrony


 

Doświadczony menadżer działający od 20 lat w branży ochrony, pracował m.in. w międzynarodowych firmach G4S, Securitas i Falck Security. Od kilkunastu lat, wraz z Marcinem Sejdakiem, jest współwłaścicielem i prezesem City Security, która stała się jedną z wiodących firm branży ochrony osób i mienia w Polsce. Chroni m.in. duże obiekty handlowe i logistyczne, a także wiele budynków i terenów należących do tzw. infrastruktury krytycznej (np. jednostki wojskowe, obiekty energetyczne, urzędy samorządowe i administracyjne) w całej Polsce. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy City Security zajmują się też realizacją zadań specjalnych – np. ochrony osobistej VIPów podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Jako członek zarządu Polskiej Izby Ochrony Beniamin Krasicki podejmuje inicjatywy i bierze udział w przedsięwzięciach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej czy podwyższenia prestiżu pracowników ochrony. Angażuje się też w działania, których celem jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach (np. terrorystycznych) i przeciwdziałaniu im – m.in. we współpracy z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wynikiem tej kooperacji jest między innymi kwartalnik Anty terroryzm czy specjalna, bezpłatna aplikacja Mass Event Security. 
Beniamin Krasicki zasiada także w Radzie Fundacji „Ochrona i Pomoc”, która niesie pomoc pracownikom ochrony poszkodowanym na służbie oraz ich rodzinom.

RADA NADZORCZA CITY SECURITY

Konrad Komornicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej


 

Konrad Komornicki jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1998r.) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Studium Bezpieczeństwa Narodowego, Europejskie Centrum Studiów Strategicznych w Garmisch Partenkirchen oraz Akademię im. Leona Koźminskiego. Uczestniczył w kursach i stażach w instytucjach międzynarodowych (m.in NATO, Parlament Europejski, Unia Zachodnioeuropejska). Laureat wielu nagród z dziedziny ochrony informacji biznesowych. 
Doświadczenie Konrada Komornickiego w zarządzaniu bezpieczeństwem obejmuje m.in. wieloletnią pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz spółkach komercyjnych z sektorów bankowego, zbrojeniowego, a także ochrony osób i mienia.
Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej, sprawując m.in. nadzór nad ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną osób i mienia. Był przedstawicielem Poczty Polskiej w Światowej Grupie Bezpieczeństwa Pocztowego. Zasiadał również w zarządzie jednej ze spółek zależnych od Kredyt Banku S.A. Do jego kompetencji należał nadzór nad pionami: bezpieczeństwa (1500 pracowników ochrony), marketingu i sprzedaży. Ponadto zajmował kierownicze stanowiska w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Kancelarii Prezydenta RP i Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.. Do jego obowiązków należała m.in współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne.
Członek Rad Nadzorczych podmiotów sektora finansowego oraz teleinformatycznego,
Konrad Komornicki legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa polskim ,NATO i Unii Europejskiej. Zna biegle języki: angielski, rosyjski i niemiecki.

Krzysztof Liedel – Członek Rady Nadzorczej


 

Doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Niezależny ekspert Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Rugby. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

 

Sławomir Wagner - Członek Rady Nadzorczej


 

Dotychczasowy wieloletni Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia reprezentującej blisko 90% potencjału branży w Polsce.
Przedsiębiorca i społecznik.
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC realizującej cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy oraz sieroty po pracownikach, którzy zginęli podczas służby, a także będących ofiarami wypadków poszkodowanych podczas wykonywania swoich zadań zawodowych.

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt