• MONITORING

  MONITORING

  CITY SECURITY


Wyróżniamy 3 główne usługi monitorowania wizji:

Wirtualny obchód

Monitoring Alarmowy z Video-weryfiacją

Monitoring Alarmowy z Inteligentną Analizą Obrazu

Monitoring wizyjny


 

Monitoring wizyjny odbiera, rejestruje i reaguje na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). 

Może być realizowany jako - wsparcie pracy agentów ochrony lub działać zupełnie niezależnie, wykorzystując wsparcie grup interwencyjnych oraz porządkowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).

System nadzoru wizyjnego pozwala na obserwację wielu miejsc na terenie obiektu jednocześnie, bez względu na porę dnia/nocy oraz panujące warunki meteorologiczne.

Transmisja obrazu jest realizowana za pomocą łączy internetowych. Każdy obiekt powinien mieć dostęp do stałego łącza internetowego, nie jest to jednak warunek konieczny. Dysponujemy urządzeniami bezprzewodowymi z kompresją obrazu, umożliwiającymi transfer danych z wykorzystaniem Internetu mobilnego.

Monitoring wizyjny ma główne zastosowanie przy obsłudze:

Obiektów mieszkalnych


obiekty handlowe i gastronomiczne


obiekty produkcyjne i magazynowe


obiekty użyteczności publicznej


Monitoring alarmowy z video - weryfikacją


 

Usługa oparta jest na współpracy lokalnego systemu alarmowego z zainstalowanym na terenie obiektu systemem telewizji przemysłowej (CCTV).

Każdorazowe naruszenie strefy wyznaczonej przez czujniki ruchu lub bariery podczerwieni powoduje automatyczne przekazanie obrazu na stację monitorowania City Security. Operator sieci każdorazowo ma do dyspozycji obraz z Pre-alarmu (czas bezpośrednio przed zdarzeniem), obraz z chwili zdarzenia oraz wizję w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, na jednym z monitorów stanowiska operatorskiego, wyświetlany jest plan obiektu z oznaczonymi miejscami, w których zainstalowane są kamery i czujniki ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu operator może śledzić drogę przemieszczania intruza oraz kierować akcją prowadzącą do ujęcia. W tym samym czasie powiadamiana jest grupa interwencyjna, lokalni pracownicy ochrony oraz służby porządkowe.

Korzyści

 • zastąpienie lub uzupełnienie usługi ochrony fizycznej
 • natychmiastowa interwencja operatora
 • automatyczne informowanie operatora o zdarzeniu
 • natychmiastowa ocena sytuacji i koordynacja działań (bieżące informowanie odpowiednich służb - patrol interwencyjny, pracownik ochrony, policja, itp.)
 • archiwizacja nagrań ze zdarzeń na serwerach stacji monitorowania City Security
 • eliminowanie fałszywych alarmów
 • możliwość wykorzystania nagrań jako materiału dowodowego

Funkcjonalność

 • każdorazowe raportowanie interwencji
 • integracja systemu alarmowego, systemu kamer ze wsparciem operatora stacji monitorowania
 • Pre-alarm - nagranie z chwili przed alarmem
 • dodatkowe archiwum na zdalnym serwerze - kopia zapasowa w razie utraty rejestratora
 • aktywność systemu - 24h/dobę

Zastosowanie

wszystkie obiekty zamykane czasowo, np.:

 • po godzinach pracy, w godzinach nocnych
 • parkingi
 • tereny składowania m.in. materiałów budowlanych, ciężkiego sprzętu, itp.
 • budynki jednorodzinne

Monitoring alarmowy z inteligentną analizą obrazu


 

Usługa realizowana wyłącznie w oparciu o system kamer (bez konieczności instalacji systemu alarmowego). Schemat działania jest identyczny jak w przypadku Monitoringu Alarmowego z Video-weryfikacją.

Zasadniczą różnicą względem Monitoringu Alarmowego z Video-weryfikacją jest fakt wytyczenia stref bezpieczeństwa bezpośrednio w systemie kamer. Dodatkową funkcjonalnością inteligentnej analizy obrazu jest wykorzystanie algorytmów, dzięki którym system samodzielnie może ocenić, które zdarzenie wymaga interwencji, a które jest alarmem fałszywym - Intrusion Trace. Ponadto inteligentna analiza obrazu pozwala na zastosowanie funkcji: Loiter Trace, Smoke Trace, iTrace.

Korzyści

Poza korzyściami typowymi dla Monitoringu alarmowego z video-weryfikacją, rozwiązanie umożliwia:

 • wczesne i niezawodne wykrycie zdarzenia
 • szczelniejsza ochrona obiektu bez potrzeby zatrudniania dodatkowego pracownika
 • możliwość stworzenia wirtualnego ogrodzenia - system informuje o naruszeniu strefy chronionej
 • możliwość pracy również na starych kamerach analogowych - nie ma konieczności wymiany sprzętu
 • system doskonale działa nawet przy silnych opadach deszczu i trudnych warunkach atmosferycznych

Funkcjonalność

 • brak konieczności posiadania systemu alarmowego
 • działanie 24h/dobę lub według wyznaczonego harmonogramu
 • zminimalizowana ilość tzw. fałszywych alarmów
 • rozróżnianie zwierząt, ludzi i pojazdów

Zastosowanie

 • wszystkie obiekty bez konieczności montażu systemu alarmowego
 • wszystkie obiekty zamykane czasowo, np.: pod godzinach pracy, w godzinach nocnych
 • obiekty handlowe, np. galerie
 • obiekty mieszkalne, np.: osiedla, apartamentowce, domy jednorodzinne
 • obiekty użyteczności publicznej

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt