• MASS EVENTSECURITY

    MASS EVENT
    SECURITY

    CITY SECURITY


logo Secap


 

Co robić w sytuacjach krytycznych, jak reagować w przypadku wystąpienia napadów lub ataków terrorystycznych, gdy zagrożone staje się życie i zdrowie większych grup osób - takie informacje dostarcza aplikacja Mass Event Security opracowana przez firmę City Security i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

 

Aplikacja Mass Event Security to bezpłatna edukacyjna aplikacja, która zawiera cztery kategorie zdarzeń: Pierwszą Pomoc, Imprezy Masowe, Active Shooter i Terroryzm Bombowy. Za pomocą czytelnych ikon oraz prostych poleceń użytkownikowi prezentowane są ogólnie przyjęte procedury postępowania. Aplikacją można pobrać pod następującymi adresami:

Google Play:
IOS:

Zachęcamy do pobrania!

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt