Zagrożenie atakiem bombowym

Porwanie dla okupu

Organizacja struktury obiektu

Szkolenia BHP

Szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem

Zagrożenie atakiem bombowym


 

Ataki bombowe pozostają jedną z najpopularniejszych metod ataków terrorystycznych oraz związanych z terrorem kryminalnym. Świadomość kierownictwa instytucji, organizacji, firmy oraz ich pracowników co do tego, jak minimalizować ryzyko takiego zagrożenia może stanowić o różnicy pomiędzy przetrwaniem firmy a zaprzestaniem jej działalności.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Przyjmowanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego (instrukcja postępowania),
 • Zagrożenia związane z detonacją ładunku,
 • Zachowanie w sytuacji zagrożenia,
 • Kontrola bezpieczeństwa,
 • Ewakuacja w sytuacji zagrożenia eksplozją ładunku wybuchowego.

Porwanie dla okupu


 

Współczesny świat wymaga od nas przygotowania na potencjalne zagrożenia życia i zdrowia oraz wyzwania z nimi związane. W szczególności osoby zamożne oraz te, które ze względów zawodowych często przebywają w rejonach wysokiego ryzyka, powinny być świadome potencjalnych zagrożeń oraz posiadać wiedzę o tym, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Unikanie i minimalizacja ryzyka porwania,
 • Syndrom sztokholmski,
 • Relacje z porywaczem,
 • Przetrwanie fizyczne,
 • Przetrwanie psychiczne,
 • Zachowanie w sytuacji interwencji Policji.

Organizacja struktury obiektu


 

Organizacja struktury obiektu jest wstępnym i niezwykle ważnym punktem regulującym płynną współpracę. Dzięki starannie opracowanym procedurom pozwalającym na wzajemne zapoznanie się Klienta z pracownikami firmy budujemy zaufanie, które owocuje w dalszej współpracy.

Szkolenia BHP


 

Pierwsze szkolenie BHP zarówno dla pracowników na stanowiskach  administracyjno-biurowych, jak i robotniczych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. W przypadku osób obejmujące stanowiska kierownicze, pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz ich zakres określone są w §15 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późni. zmian).

Szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem


 

Celem nadrzędnym jest prezentowanie aktualnych kierunków i trendów rozwoju bezpieczeństwa, a w szczególności rosnących potrzeb szacowania i oceny ryzyka oraz rozwiązań mających na celu reakcję na nie.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Analizę i ocenę ryzyka,
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa,
 • Analiza ''jak liczyć bezpieczeństwo'',
 • Budowanie strategii bezpieczeństwa.

Audytów oraz wdrożeń rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony organizacji, a także detektywistyki


 

 

City Security Holding Warszawa

ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Kontakt