Wdrażanie wymogów

Zagrożenie atakiem bombowym

Organizacja struktury obiektu

Szkolenia dla Klienta

Audyt Bezpieczeństwa

Szkolenia BHP

Szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem

Standardy międzynarodowe i krajowe, będące podstawą szkoleń

Profesjonalne usługi antypodsłuchowe i bezpieczeństwo biznesowe

Wdrażanie wymogów wynikających z ustawy o działaniach antyterrorystycznych


 

Wprowadzona ustawa o działaniach antyterrorystycznych, oprócz wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych w polskim systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, reguluje obowiązujące przepisy dotyczące dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Dlatego, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, niezbędne jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych: nowe zobowiązania w zakresie przeciwdziałania atakom terrorystycznym,
 • Zasady zarządzania ryzykiem i metodologia prowadzenia analizy ryzyka,
 • Identyfikacja ryzyka,
 • Analiza ryzyka: analiza i ocena prawdopodobieństwa, podatności i konsekwencji,
 • Ocena ryzyka,
 • Wybór i implementacja metod kontroli ryzyka.

Zagrożenie atakiem bombowym


 

Ataki bombowe pozostają jedną z najpopularniejszych metod ataków terrorystycznych oraz związanych z terrorem kryminalnym. Świadomość kierownictwa instytucji, organizacji, firmy oraz ich pracowników co do tego, jak minimalizować ryzyko takiego zagrożenia może stanowić o różnicy pomiędzy przetrwaniem firmy a zaprzestaniem jej działalności.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Przyjmowanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego (instrukcja postępowania),
 • Zagrożenia związane z detonacją ładunku,
 • Zachowanie w sytuacji zagrożenia,
 • Kontrola bezpieczeństwa,
 • Ewakuacja w sytuacji zagrożenia eksplozją ładunku wybuchowego.

Organizacja struktury obiektu


 

Organizacja struktury obiektu jest wstępnym i niezwykle ważnym punktem regulującym płynną współpracę. Dzięki starannie opracowanym procedurom pozwalającym na wzajemne zapoznanie się Klienta z pracownikami firmy budujemy zaufanie, które owocuje w dalszej współpracy.

Szkolenia dla Klienta


 

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, która przeprowadza wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Audyt Bezpieczenstwa


 

Głównym Celem audytu jest zapoznanie się z aktualnym stanem bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektu. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji można opracować zestaw rekomendacji mających na celu zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń.

Szkolenia BHP


 

Pierwsze szkolenie BHP zarówno dla pracowników na stanowiskach  administracyjno-biurowych, jak i robotniczych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. W przypadku osób obejmujące stanowiska kierownicze, pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz ich zakres określone są w §15 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późni. zmian).

Szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem


 

Celem nadrzędnym jest prezentowanie aktualnych kierunków i trendów rozwoju bezpieczeństwa, a w szczególności rosnących potrzeb szacowania i oceny ryzyka oraz rozwiązań mających na celu reakcję na nie.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Analizę i ocenę ryzyka,
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa,
 • Analiza ''jak liczyć bezpieczeństwo'',
 • Budowanie strategii bezpieczeństwa.

Standardy międzynarodowe i krajowe, będące podstawą szkoleń


 

 

Profesjonalne usługi antypodsłuchowe i bezpieczeństwo biznesowe


 

 

City Security Holding Warszawa

ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Kontakt