• agencja ochrony osób i mienia

  CENTRA
  HANDLOWE

  CITY SECURITY


CENTRA HANDLOWE


 

City Security od lat specjalizuje się w ochronie nie tylko centrów, salonów i sieci handlowych, ale także sklepów oraz magazynów. Nasza działalność wykracza poza tradycyjną ochronę, dlatego pracownicy City Security zapewniają komfort klientom placówek handlowych poprzez udzielanie rad, pomocy czy natychmiastową eliminację zjawisk negatywnych.

Dzięki naszej pracy klienci czują się dobrze i bezpieczenie w tych placówkach, a w konsekwencji chcą je odwiedzać częściej.

Nasz ekspert


 

Krzysztof Kubiciel
krzysztof.kubiciel@citysecurity.pl

absolwent uczelni wojskowych, studiów podyplomowych w zakresie stanów zagrożeń i sytuacji kryzysowych, studiów podyplomowych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, posiada kwalifikacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora.

Doświadczenie:

 • Dyrektor biura ochrony Daewoo-FSO;
 • Dyrektor ds. ochrony CH Galeria Mokotów;
 • Ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku;
 • Organizacja i bezpieczeństwo – Międzynarodowy Piknik Lotniczego w Góraszce;
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą;
 • Współautor podręcznika dla pracowników ochrony;
 • Komentator TV i radiowy sytuacji kryzysowych i stanów zagrożeń;
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa, instrukcji dla obiektów handlowych, biurowych i innych;

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt