• ochrona fizyczna obiektów

  LOGISTYKA
  I TRANSPORT

  CITY SECURITY


Logistyka i transport


 

Magazyny i podobne obiekty znajdują się pod ochroną naszej firmy niemal od samego początku naszej działalności, dlatego nasze działania, oprócz ochrony fizycznej wspartej monitoringiem, koncentrują się na zapewnieniu porządku (np. kontrola nad wszystkimi procesami przygotowującymi do spedycji przesyłek czy towarów, jak i nad ich odbiorem) w obiekcie, co zapewnia wygodę osobom w nim pracującym oraz wszystkim klientom centrów.

Najważniejsze dla nas zawsze jest zadowolenie i bezpieczeństwo Klienta, dlatego z usług City Security korzystają zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i duże międzynarodowe sieci logistyczne.

Nasz ekspert


 

Arkadiusz Szczygieł
arkadiusz.szczygiel@citysecurity.pl

Pracownik ochrony z długoletnim doświadczeniem, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu Pracowników Ochrony Fizycznej (I i II Stopnia), uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (Zaświadczenie nr POF 75229) wydane przez Komendanta Stołecznego Policji, uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (kategoria B i M). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TAPA FSR uprawniony do przeprowadzania audytów tras przewozu towarów „szczególnych” i wartościowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone klauzulą „Poufne”, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Certyfikat Lean#2 LEANPASSION.
 

Doświadczenie: od 2000 roku w branży ochrony

 • Pracownik Ochrony;

 • Licencjonowany Pracownik Ochrony Fizycznej;

 • Dowódca Zmiany;

 • Szef Ochrony Obiektu;

 • Inspektor Nadzoru sieci obiektów o charakterze magazynowo – logistycznym

 • City Security.

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt