• ochrona fizyczna obiektów przemysłowych

  PRZEMYSŁ
  I PRODUKCJA

  CITY SECURITY


Przemysł i produkcja


 

Dzięki wypracowanym schematom działania skutecznie chronimy fabryki, montownie i inne obiekty szczególnego znaczenia. Nasi pracownicy ochrony fizycznej przy wsparciu urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz monitoringu zapewniają bezpieczeństwo i pomoc w ewentualnych zagrożeniach, opierając się ściśle o ustalone w planie ochrony procedury.


 

Arkadiusz Szczygieł
arkadiusz.szczygiel@citysecurity.pl

Pracownik ochrony z długoletnim doświadczeniem, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu Pracowników Ochrony Fizycznej (I i II Stopnia), uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (Zaświadczenie nr POF 75229) wydane przez Komendanta Stołecznego Policji, uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (kategoria B i M). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TAPA FSR uprawniony do przeprowadzania audytów tras przewozu towarów „szczególnych” i wartościowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone klauzulą „Poufne”, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Certyfikat Lean#2 LEANPASSION.
 

Doświadczenie: od 2000 roku w branży ochrony

 • Pracownik Ochrony;

 • Licencjonowany Pracownik Ochrony Fizycznej;

 • Dowódca Zmiany;

 • Szef Ochrony Obiektu;

 • Inspektor Nadzoru sieci obiektów o charakterze magazynowo – logistycznym

 • City Security Holding.

Arkadiusz Szczygieł
arkadiusz.szczygiel@citysecurity.pl

Pracownik ochrony z długoletnim doświadczeniem, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu Pracowników Ochrony Fizycznej (I i II Stopnia), uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (Zaświadczenie nr POF 75229) wydane przez Komendanta Stołecznego Policji, uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (kategoria B i M). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TAPA FSR uprawniony do przeprowadzania audytów tras przewozu towarów „szczególnych” i wartościowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone klauzulą „Poufne”, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa, Certyfikat Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Certyfikat Lean#2 LEANPASSION.
 

Doświadczenie: od 2000 roku w branży ochrony

 • Pracownik Ochrony;

 • Licencjonowany Pracownik Ochrony Fizycznej;

 • Dowódca Zmiany;

 • Szef Ochrony Obiektu;

 • Inspektor Nadzoru sieci obiektów o charakterze magazynowo – logistycznym

 • City Security Holding.