• ochrona imprez masowych

    AKTUALNOŚCI

    CITY SECURITY HOLDING

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMNETU AKCJI

Zarząd Spółki działającej pod firmą C.S.H. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Laurowej 39, NIP 1132864152, REGON: 14661245400000 , KRS: 0000456270 (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej: Ustawa), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Szanowni klienci, managerowie, pracownicy ochrony, partnerzy biznesowi i współpracownicy

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz wytycznymi władz zgodnych z przepisami specustawy obowiązującej od 8 marca 2020, Zarząd grupy kapitałowej CITY SECURITY pragnie poinformować, iż pozostaje ona w pełni przygotowana do realizacji wszystkich zadań ochronnych zachowując ciągłość działalności zgodnie z przyjętym programem antykryzysowym, opracowanym na najbliższe dni i tygodnie.

Już w Warszawie - angielskie taksówki w ramach projektu ”Silent Hero Taxi”

Od połowy grudnia 2018 roku po warszawskich ulicach jeżdżą dwie londyńskie taksówki, których zadaniem jest transportowanie Polskich Bohaterów z czasów ll Wojny Światowej, ratujących życie Żydom.

II Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności, we Wrocławiu

21-22 listopada 2018 roku odbyła się kolejna – druga edycja konferencji, podczas której panele tematyczne były skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznych walki z terroryzmem. 

Trendhunterzy City Security na Warsaw Security Summit 2018

Warsaw Security Summit 2018 to największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja branży security. Jest wydarzeniem, podczas którego wiedzą i doświadczeniem dzielą się czołowi branżowi eksperci oraz praktycy.

Manager innowacji 2018 – Beniamin Krasicki

W Zakopanem rozpoczęło się II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018. To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska. 

City Security Holding Warszawa

Laurowa 39
03-197 Warszawa

Kontakt